Україна

Україна

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

Шановний Клієнт,

Доводимо до Вашого відома, що згідно до рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (надалі – Фонд) № 27 від 21.08.2012 «Про збільшення розміру відшкодування коштів за вкладами», відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» № 4452-VI від 23.02.2012 року (із змінами і доповненнями), Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладами, включаючи відсотки, нараховані на день прийняття рішення Національним Банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200 000,00 гривень в одному банку.

 

Dear Client,

Please be advised, that according to the decision of The Deposit Guarantee Fund (the Fund) Administrative Board # 27 dated 21.08.2012 “On increase of the compensation amount for deposits”, in compliance with the Law of Ukraine “On Deposit System for private individuals” # 4452-VI dated 23.02.2012 (with changes and amendments), the Fund guarantees to every depositor in a bank to compensate funds on his/her deposits, including interest thereon, accrued on a day of The National Bank of Ukraine decision rating a bank as a bankrupt and beginning of the procedure of a bank’s withdrawal from a market by the Fund, up to a maximum of UAH 200 000.00 in one bank.

 

Додаткову інформацію Ви можете отримати за телефоном Гарячої лінії Фонду:

Additional information you can receive:

ГАРЯЧА ЛІНІЯ/ Hot line of Fund: 0-800-308-108 (the calls are free of charge on the territory of Ukraine from the stationary phones)

Поштова адреса Фонду/Address of the Fund: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17/ 17, Sichovykh Striltsiv St., Kyiv, 04053

Офіційний сайт/ Internet address: www.fg.gov.ua
E-mail: fgvfo@fg.gov.ua

Офіційний веб-сайт Фонду з інформацією про умови гарантування вкладів (розділ «Для вкладників»)

Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб

Свідоцтво учасника фонду

Гарантії клієнтам

Закон України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"

***

За для підвищення рівня фінансової обізнаності громадян Фонд ініціював створення наступних відеороликів, присвячених питанням функціонування системи гарантування вкладів:

  1. Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
  2. Умови гарантування банківських вкладів
  3. Уважно читайте депозитний договір
  4. Якщо банк визнано неплатоспроможним, знайте, як отримати відшкодування
  5. Кредити потрібно погашати, адже ліквідація банку не припиняє дії кредитних договорів 
  6. Пам’ятка позичальника
  7. Депозитний договір без таємниць

Метою цих роликів є висвітлення питань, пов’язаних із гарантіями держави щодо відшкодування  вкладів фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців у банках України. Вони доносять інформацію про розмір гарантованої суми відшкодування, види вкладів, що гарантуються Фондом, важливість вивчення договорів перед їх підписанням, права та обов’язки вкладників тощо. Трансляція освітніх відеороликів сприятиме росту довіри вкладників до банків, фінансовій стабільності та зростанню добробуту громадян.