Україна

Україна

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

Шановний Клієнт,

Доводимо до Вашого відома, що згідно до рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (надалі – Фонд) № 27 від 21.08.2012 «Про збільшення розміру відшкодування коштів за вкладами», відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» № 4452-VI від 23.02.2012 року (із змінами і доповненнями), Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладами, включаючи відсотки, нараховані на день прийняття рішення Національним Банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200 000,00 гривень в одному банку.

 

Dear Client,

Please be advised, that according to the decision of The Deposit Guarantee Fund (the Fund) Administrative Board # 27 dated 21.08.2012 “On increase of the compensation amount for deposits”, in compliance with the Law of Ukraine “On Deposit System for private individuals” # 4452-VI dated 23.02.2012 (with changes and amendments), the Fund guarantees to every depositor in a bank to compensate funds on his/her deposits, including interest thereon, accrued on a day of The National Bank of Ukraine decision rating a bank as a bankrupt and beginning of the procedure of a bank’s withdrawal from a market by the Fund, up to a maximum of UAH 200 000.00 in one bank.

 

Додаткову інформацію Ви можете отримати за телефоном Гарячої лінії Фонду:

Additional information you can receive:

ГАРЯЧА ЛІНІЯ/ Hot line of Fund: 0-800-308-108 (the calls are free of charge on the territory of Ukraine from the stationary phones)

Поштова адреса Фонду/Address of the Fund: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17/ 17 Sichovykh Striltsiv, Kyiv, 04053

Офіційний сайт/ Internet address:www.fg.gov.ua
E-mail: fgvfo@fg.gov.ua

Офіційний веб-сайт Фонду з інформацією про умови гарантування вкладів (розділ «Для вкладників»)

http://www.fg.gov.ua/dlia-vkladnykiv/umovy-harantuvannia

Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб

Свідоцтво учасника фонду

Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 

Інформація про ФГВФО

Типовий зразок Договору про поточний рахунок та тарифи  для Фізичної особи

Типовий зразок Договору про поточний рахунок та тарифи  для Фізичної особи-підприємця

***

З метою підвищення фінансової обізнаності громадян, Фондом були виготовлені освітні відеоролики

«Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» https://www.youtube.com/watch?v=u4xocJBCMcU та «Депозитний договір без таємниць» https://www.youtube.com/watch?v=LtQ3Sd6jRYw, метою яких є надання актуальної інформації про систему гарантування вкладів фізичних осіб, права та обов’язки вкладників та банків. Трансляція освітніх відеороликів сприятиме росту довіри вкладників до банків, фінансовій стабільності та зростанню добробуту громадян.